Helhedsplaner

Helhedsplaner

I LIFE IP Natureman vil der blive lavet 30-40 helhedsplaner indenfor de 11 Natura 2000-områder, der arbejdes med i projektet. Helhedsplanerne skal sikre at den indsats, der gennemføres i forhold til Natura 2000-områderne, koordineres med de krav og ønsker der er til områderne i vandrammedirektivet, klimastrategien og den regionale udvikling.

Kommunerne udarbejder i første omgang en overordnet vision for udviklingen af området ud fra eksisterende viden om:

  • Krav/ønsker i Natura 2000 planerne og mulighederne for at øge områdets naturkvaliteter.
  • Krav/ønsker i vandplaner, klimaplaner og regionale udviklingsplaner.
  • Tidligere undersøgelser og projekter i områderne.
  • Natureman’s ønske om at samle naturarealer i større sammenhængende enheder.
  • Kendte lokale ønsker til udvikling i området.

Visionen danner udgangspunkt for at involvere landmænd, lodsejere, lokale landboforeninger og andre lokale interessenter i arbejdet med at udvikle en helhedsplan for områderne.

Helhedsplanen vil beskrive de ønsker der lokalt er til udvikling af områderne. Planen skal desuden beskrive hvilke projekter, der skal forsøges gennemført som en del af LIFE Natureman projektet.

Der udarbejdes på baggrund af involveringen af de lokale interessenter et katalog over mulige projekter inden for subregionerne. Kataloget beskriver de ønsker der lokalt er til udvikling af områderne. Kataloget beskriver desuden hvilke projekter, der forsøges gennemført som en del af LIFE Natureman projektet og hvilke projekter der kræver anden finansiering.

Katalog over mulige projekter i subregionerne

N15 1 Gjøl Mulighedskatalog

N15 2 Halkær Bredning Mulighedskatalog

N15 3 Sønderup Ådal Mulighedskatalog

N15 4 Halkær Ådal Helhedsplan

N15 5 Attrup Enge Mulighedskatalog

N15 6 Skrædderengen Mulighedskatalog

N18 1 Lindenborg Ådal NØ Mulighedskatalog

N18 2 Lindenborg Ådal SV Mulighedskatalog

N18 3 Lindenborg Å Udspring Mulighedskatalog

N22 1 Kielstrup Sø Mulighedskatalog

N30 1 Lerkenfeld Ådal Mulighedskatalog

N30 2 Lovns Halvøen Mulighedskatalog

N30 3 Virksund Mulighedskatalog

N30 4 Simested Ådal S Mulighedskatalog

N30 5 Simested Ådal N Mulighedskatalog

N30 6 1 Lund Bæk Mulighedskatalog

N30 6 2 Skravad Bæk Mulighedskatalog

N30 7 Skals Å V Mulighedskatalog

N30 8 Skals Ådal Rødsø Mulighedskatalog

N30 9 Skals Ådalen Ved Hærup Sø Mulighedskatalog

N30 10 Nørreådalens Forvaltning

N30 10 Nørreådalen V Mulighedskatalog

N30 11 Nørreådalen Midt Mulighedskatalog

N30 12 Nørreådalen Ø Mulighedskatalog

N30 13 Velds Møllebæk Mulighedskatalog

N30 14 1 Fussingø Mulighedskatalog

N30 14 2 Læsten Bakker Mulighedskatalog

N30 15 Bjerregrav Mose Mulighedskatalog

N30 16 Lokal Udviklingsplan Glenstrup Sø og Østerkær Bæk

N30 17 Sdr Onsild Enge Mulighedskatalog Version 2

N30 17 Sdr Onsild Enge Mulighedskatalog Version 1

N30 18 Hjarbæk Fjord Mulighedskatalog

N32 1 Sdr. Lem Vig Mulighedskatalog

N33 1 Tjele Langsø Mulighedskatalog

N37 1 Rosborg Sø Mulighedskatalog

N38 1 Bredsgård Sø Mulighedskatalog

N39 1 Jordbro Ådal Mulighedskatalog

N222 1 Villestrup Ådal N Mulighedskatalog

N222 2 Villestrup Ådal S Mulighedskatalog

N223 1 Kastbjerg Ådal NØ Mulighedskatalog

N223 2 Kastbjerg Ådal V Mulighedskatalog