Høst af biomasse

Høst af biomasse

Enge har i de seneste 40-50 år mistet deres betydning for landmænd både økonomisk og driftsmæssigt. Derfor ligger mange af dem i dag hen uden drift.

De gror til i høje urter og vil med tiden springe i krat eller skov, hvis der ikke gøres en indsats. Det får konsekvenser for de dyr og planter, der lever på de lysåbne enge.

Ved høslet fjernes al plantemateriale over slå højde fra arealet på éngang. Det giver de små planter lys og bedre vækstvilkår.

En stor del af vore enge har et unaturligt højt indhold af næringsstoffer. Mængden af næringsstoffer, der fjernes ved høslet, er højere end det, der fjernes med græsning. Høslet kan derfor være en god metode til at fjerne næringsstoffer fra naturarealer.

Enge er ofte fugtige, og kørsel med maskiner kan være vanskeligt. Derfor udvikles nye specialmaskiner, der kan slå og opsamle plantematerialet fra engene, hvor almindelige landbrugsmaskiner ikke er egnede.

 

Biogas

I projektet anvendes det høstede plantemateriale til energiformål–biogas.Da det er forholdsvist nyt, laves der forsøg i samarbejde med biogasanlæggene.

Plantematerialet, der skal indgå i produktion af biogas, skal have et relativt højt indhold af tørstof. Høsten vil derfor foregå fra juli til slutningen af september.