Ny teknologi i husdyrholdet

Ny teknologi i husdyrholdet

For at gøre naturpleje til en rentabel driftsgren er der behov for at effektivisere en række aktiviteter, der er nødvendige i forbindelse med dyrehold på naturarealer. Der er identificeret en række tiltag, som vil kunne bidrage til at lette og billiggøre dyreholdet. Tiltagene omfatter dels udvikling og afprøvning af ny teknologi og dels nogle driftsmæssige tilpasninger. 

Vi vil i Life IP Natureman afprøve og demonstrere ny teknologi til håndtering af græsningsdyr til naturpleje på naturarealer. Det kan fx. være:

  • Intelligente foderbokse og fangfolde
  • Droner, GPS-halsbånd, intelligente øremærker
  • Anvendelse af ”usynlige” hegn
  • Ny teknologi til rydning af hegnslinjer

Vi vil i Life IP Natureman undersøge hvordan driftsmæssige tilpasninger kan gøre det mere attraktivt for landmanden at udføre naturpleje. Det kan fx være:

  • Krydsningskalve som naturplejere
  • Vurdering, beregning og forsøg med effekten af tilskudsfodring
  • Samhegning af tidligere dyrkningsjord og naturarealer
  • Demonstrere og formidle fordele ved samgræsning mellem kvæg og andre græsningsdyr som får, geder og heste.