Supplerende projekter

Det er væsentligt at de midler EU bevilger til LIFE projektet giver en øget aktivitet i projektområdet eller inden for de problemstillinger projektet beskæftiger sig med.

Det forventes at de 130 mio. kr. der er afsat til LIFE IP Natureman vil medføre at der gennemføres supplerende projekter for mindst 70 mio. kr. med finansiering udenfor LIFE programmet. De 70 mio. kr. skal finde i Landdistriktsprogrammet eller øvrige EU ordninger, nationale midler, private fonde m.m.

Natureman har i ansøgningen lovet at projektet laver 1000 ansøgninger til Landdistriktsprogrammet herunder 10-15 ansøgninger om vandløbs-, vådområde- eller lavbundsprojekter. Natureman vil desuden medvirke til etablering af 8-10 forsknings- og udviklingsprojekter med finansiering udenfor LIFE programmet.

De supplerende projekter omfatter alle projekter, som Natureman vurderer arbejder mod de samme mål indenfor det samme geografiske område, som LIFE IP Natureman. Det er ikke et krav at Natureman er en aktiv partner eller økonomisk medfinansierer de supplerende projekter.