Organisation og partnere i projektet

Der er i alt 13 partnere i projektet omfattende 3 styrelser, 8 kommuner, Aage V. Jensens fonde og 15. juni fonden.

En nærmere beskrivelse af de enkelte partnere, deres rolle i projektet og kontaktoplysninger findes i de enkelte undermapper. Ud over partnerne i projektet er der et tæt samarbejde med 7 lokale landboforeninger. Øvrige NGO’er bliver inddraget i forbindelse med konkrete aktiviteter.

Naturstyrelsen er som støttemodtager overordnet ansvarlig for projektets gennemførelse og økonomi. Naturstyrelsen har den overordnede administrative projektlederrolle, samt det overordnede finansielle projektlederansvar.

Den overordnede daglige projektledelse udføres af et sekretariat med ophæng i Naturstyrelsen Himmerland. Sekretariatet består af to faglige projektledere og en finansiel projektleder samt en kommunal sekretariatsmedarbejder.

Kommunerne er ansvarlige for den konkrete implementering af projektaktiviteterne i den enkelte kommune, inddragelse af lodsejere og NGO’er og den tekniske og økonomiske afrapportering af projekterne til sekretariatet. Hver kommune udpeger en lokal projektleder, som koordinerer projektaktiviteterne i den pågældende kommune.