Anbefalinger og regelforbedringer

Anbefalinger og regelforbedringer

Naturpleje med udegående dyr er omfattet af en lang række regler såvel juridiske som tilskudsmæssige. Det kan være regler vedr. øremærker, dyrevelfærd, opstilling af læskure eller regler vedr. tilskudsordninger.

Udformningen af regler og administrationspraksis er ofte helt afgørende for om naturpleje er attraktivt for en lodsejer eller dyreholder. Ved at fjerne en række af de barrierer, der afgør, om en lodsejer eller dyreholder ønsker at udføre naturpleje, kan incitamentet for naturpleje øges, og derved vil flere naturarealer blive plejet.

Projektet vil sammen med landbruget og kompetente myndigheder indsamle erfaringer og komme med anbefalinger til eventuelle justeringer af nuværende regelsæt i forbindelse med naturpleje, hvor det måtte være hensigtsmæssigt for at fremme en god naturpleje og en rentabel økonomisk drift.

Det vil blive undersøgt hvordan støtteordninger og regler evt. kan justeres så lodsejer/dyreholder får et større incitament til også på længere sigt at udføre naturpleje på en måde så det gavner naturen.