Landmanden som naturforvalter

I Life IP Natureman arbejdes der målrettet for at gøre det økonomisk interessant for landbruget at have naturarealer med afgræsning eller høst af biomasse med i driften og derved udvikle naturplejen til en særlig driftsgren.

Har du har arealer indenfor de 11 Natura 2000 områder og ønsker mere information om hvordan dine arealer kan indgå i projektet?

Du er altid velkommen til at kontakte den lokale projektleder i din kommune. Kontaktoplysningerne findes under partnere.

Tilskud til rådgivning

Uddannelse som naturforvalter