Overvågning af socioøkonomi

Overvågning af socioøkonomi

Vi skal i Natureman overvåge forskellige sociale og økonomiske emner og afrapportere den socioøkonomisk effekt af projektet.

Da projektets arbejde med at gøre naturpleje til en mere attraktiv driftsgren analyseres den driftsøkonomiske gevinst for lodsejere, dyreholdere, andre aktører i produktionsleddet samt turistbranchen. Samtidig samles der op på, hvilke effekter naturplejeaktiviteterne kan have på jobmuligheder og udviklingspotentialer for andre grupper, herunder personer med nedsatte fysiske og psykiske funktionsevner.

Med værktøjet 'økosystemtjenester' er det muligt at værdisætte en række af de tjenester, vi får fra naturens økosystemer. Økosystemtjenester er en betegnelse for de ressourcer og goder som mennesker og samfund får fra naturens økosystemer. Det er et værktøj, der kan bruges til at sikre en holistisk og bæredygtig tilgang til planlægning, projektudvikling samt dialog med projektparter, beslutningstagere og interessenter.

Der skelnes overordnet mellem fire grupper af økosystemtjenester:

 • De forsynende, som bl.a. giver os mad, drikkevand og tømmer
 • De regulerende, som bl.a. regulerer klima, vand, luft, insektbestøvning og skadedyr
 • De kulturelle, som genererer æstetiske, spirituelle og rekreative værdier
 • De opretholdende, som understøtter de andre tjenester i form af bl.a. næringsstofkredsløb, biodiversitet og jordbundsdannelse

Økosystemtjenesterne måles i alle eller udvalgte projektområder i Natureman og omfatter følgende elementer:

 • Antal landmænd og rådgivere med naturplejeuddannelse
 • Viden i befolkningen om naturpleje som driftsgren
 • Areal med afgrøder
 • Areal med natur, størrelse, sammenhæng, genoprettet hydrologi
 • Naturtilstand: struktur og arter
 • Effekt på klima
 • Arrondering af ejendomme
 • Mængde / pris på biomasse
 • Produktion af naturkød
 • Mærkning af naturkød
 • Lokale produkter, salg og distribution
 • Antal besøgende, rekreation
 • Hvor mange jobs genererer projektet?