Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren

Natureman stiller i projektet løbetid ekspertise og mandskab til rådighed for landmænd, der vil arbejde med naturpleje som driftsgren. Projektet hjælper med at overkomme en række barrierer i forhold til at skabe en positiv økonomi i naturplejen. Der gives hjælp i form af konsulenttjeneste med råd og vejledning, hjælp til udfyldning af ansøgninger, gennemførelse af beregninger, planlægning m.m.

Hjælpen til lodsejer/dyreholder kan fx. bestå i:

  • Forpagtningskontrakter og græsningsaftaler
  • Råd og vejledning for konkrete arealer omkring støtteordninger, grundbetaling med særligt fokus på Natura 2000-støtteordningerne
  • Vurdering af de økonomiske muligheder i naturplejen
  • Startpakke til nye dyreholdere (rådgivning om øremærkning, fodring og lovgivning)
  • Råd og vejledning i forhold til dyrevelfærd

Hjælpen kan gives ved besøg, telefonisk, via sociale medier og projektets hjemmeside. Fokus vil dog være at hjælpen gives direkte til lodsejere/dyreholdere hjemme ved køkkenbordet og i marken. Meget vil således foregå ”ude i naturen” og hos de deltagende lodsejere/dyreholdere, hvor kommunale medarbejdere og/eller en medarbejder fra landboforeningen besigtiger områderne og hjælper med at finde de gode løsninger.

Aktionen indeholder desuden opsøgende arbejde og information om de muligheder, projektet har for at yde hjælp til etablering af fælles initiativer som græsningsselskaber, græsningslaug, samgræsning/-drift af større sammenhængende arealer m.v.

Projektet hjælper også fællesskaber med initiering, facilitering, regelafklaring og økonomiske beregninger med business case eller investerings- og driftsbudget. Der er også hjælp til valg af fællesskab (IS, A/S, ApS etc.) samt hjælp til kontrakter, oprettelse af forening, selskab eller andet og udarbejdelse af regnskaber.