Opkøb af areal med Gul Stenbræk

Opkøb af areal med Gul Stenbræk

Viborg Kommune har opkøbt 16,7 ha i Nørreådalen ved Mollerup, med henblik på beskyttelse af to kildevæld og områdets særligt høje biodiversitet, især de sjældne arter Gul stenbræk og Blank seglmos, som begge forekommer på arealerne.

Arealerne omkring de to kildevæld er indhegnet og græsses sammen, for at fremme mulighederne for at de sjældne arter spredes yderligere i området.

Der er indrettet en P-plads i det nordvestligste hjørne og opstillet et læskur, samt et borde-bænkesæt.

Kort over indhegning.

Læs mere om projektet på Viborg Kommunes hjemmeside: Naturpleje i Nørreådalen.

Økonomi

Projektperiode: 2021 – 2022
Projektfinansiering:
    100% nationale midler
Projektsum: 1.340.000 kr.

Kontaktperson

Rune Rauff Schultz
Viborg Kommune
mail: rus@viborg.dk
tlf.: +45 87 87 55 54