Lyt til landskabet

Lyt til landskabet

På det interaktive website Lyt til landskabet kan du gå på opdagelse i fortællinger fra landskaber i forandring. Websitet præsenterer en række veje til samskabelse og viser, hvordan fortællinger kan bruges til at inddrage forskellige aktører i samskabelse af landskabet.

Fortællingerne på Lyt til Landskabet formidles i tekst, lydklip og videoer. De tæller lokalhistorier, livshistorier, sagn, myter og beretninger fra lodsejere, borgere og offentlige forvaltere og projektleder. Og de skal skabe større forståelse for, at der er mange stemmer i landskabet med forskellige interesser og holdninger.

Lyt til Landskabet kan bruges af kommuner og styrelser og inspirere til arbejdet med borgerinddragelse, aktørkortlægning og samarbejde på tværs af myndigheder. Sitet er også målrettet borgere, der vil lytte til landskabets forskellige historier og perspektiver.

På sitet præsenteres otte veje til samskabelse. Håbet er at udvikle naturprojekter i danske landskaber ved bedre samarbejde og samskabelse frem for konfrontation og konflikt.

Fortællingerne er indsamlet i Himmerland, hvor Naturstyrelsen sammen med Viborg, Randers og Mariagerjord Kommune planlægger og implementerer natur- og landskabsforvaltningsprojekter, der involverer multifunktionel jordfordeling. Det sker under LIFE IP Natureman.

Sitet Lyt til Landskabet er en del af forskningsprojektet Lokale Landvindinger på Københavns Universitet, der siden 2021 har undersøgt, hvordan landskabsfortællinger kan indgå i arbejdet med at samskabe fremtidens landskaber inden for nye naturprojekter.

Om projektet

Lyt til landskabet indgår i forskningsprojektet Lokale Landvindinger, der er forankret på Institut for Antropologi og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

Projektet gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen Himmerland samt Viborg, Randers og Mariagerfjord Kommune med afsæt i tre caseområder under LIFE IP Natureman. Lyt til Landskabets fortællinger er indsamlet i det sydlige Himmerland i området mellem Hobro, Randers og Viborg.

Lyt til Landskabet er finansieret af Veluxfonden og Crown Princess Mary Center ved Københavns Universitet.

Lokale Landvindinger er finansieret af Veluxfonden og LIFE IP Natureman.

Se og hør landskabsfortællingerne: Lyt til landskabet

Læs om forskningsprojektet Lokale Landvindinger.

 

De otte veje til samskabelse

1. Lyt til landskabet
2. Se det sociale terræn
3. Anerkend landskabets andre aktører
4. Mobilisér de mange
5. Hav blik for de sejlivede fortællinger
6. Skab plads til forskellige former for viden
7. Find vej i lovens landskab
8. Væk visionerne for fremtidens landskaber

Kontaktperson

Kathrine Dalsgaard
Ph.d.-studerende
Naturstyrelsen Himmerland
mail: katda@nst.dk
Mobil +45 93 58 65 89