Effektbaseret Naturtilskudsordning

Effektbaseret Naturtilskudsordning

Landbrugsstyrelsen udvikler og afprøver en ny type kontrol for naturpleje, som bedre understøtter effekten af plejen. Ønsket er at bringe den opnåede naturværdi i fokus, frem for at kontrollere græsning og slåning i sig selv.

Som partner i LIFE IP – Natureman, benytter Landbrugsstyrelsen sig af muligheden for at afprøve effektbaserede kontrolparametre i et pilotprojekt indenfor projektgrænsen for Natureman. Det betyder, at landmænd, som deltager i projektafprøvningen, vil blive kontrolleret på den naturværdi, der er opnået på arealet. Vi arbejder tæt sammen med de øvrige parter i projektet, og med inddragelse af landmænd og naturplejere, deres landbrugskonsulenter og det øvrige landbrugserhverv.

Udviklingen af kontrollen er finansieret af Landbrugsstyrelsen som en komplementær finansiering til LIFE projektet.

Landbrugsstyrelsen fik i første omgang Aarhus Universitet til at komme med en række anbefalinger til kontrollen som blev udgivet i rapporten, INDSÆT LINK Biodiversitetsindikatorer til en effektbaseret naturtilskudsordning, 31. oktober 2018.

Den 16. november 2018 holdt Landbrugsstyrelsen i samarbejde med LIFE partnerne en workshop om biodiversitetsindikatorer. Aarhus Universitet deltog også og præsenterede rapporten og indikatorerne. Der var stor tilslutning til dagen, hvor blandt andre naturplejere, landbrugskonsulenter, repræsentanter fra kommuner, Naturstyrelsen, SEGES og flere interesseorganisationer deltog.

Landbrugsstyrelsen bad efterfølgende Aarhus Universitet (AU) om at udarbejde nærmere beskrivelser (tekniske anvisninger) for en håndfuld indikatorer fra rapporten. De tekniske anvisninger blev i sommeren 2019 testet i felten i et samarbejde mellem AU, partnere i LIFE IP projektet og Landbrugsstyrelsens arealkontrollører.

I løbet af 2020 forventer Landbrugsstyrelsen at kunne igangsætte konkrete forsøg med nye kontrolmetoder. Dette vil ske i tæt samarbejde med landmænd og deres landbrugskonsulenter.

Læs mere om Landbrugsstyrelsens arbejde her.

Økonomi

Projektperiode 2018 - 2020
Projekt finasiering:
    Nationale midler
Projektsum: 3.500.000 kr.

Kontaktperson

Sarah Vestergård Hansen
Fuldmægtig
Landbrugsstyrelsen, Miljø og Biodiversitet
mail: saveha@lbst.dk
tlf.: +45 25 23 85 62