Danmark kan lære af Estland

Den 11. juni 2023 drog en gruppe naturmedarbejdere, fra det danske projekt LIFE IP Natureman til Estland for i 3 dage, at udveksle erfaringer med estiske kollegaer om naturpleje, forvaltning og naturkvalitet. Det blev en udbytterig og spændende tur for gruppen.

Naturmedarbejdere i projekt Life IP Natureman

Estland har store uforstyrrede og sammenhængende naturområder, hvor bl.a. naturtyper som rigkær og overdrev har meget bedre vilkår end i Danmark. Én af deltagerne på turen fortæller: ”At opleve en så rig artsammensætning udbredt på så store arealer, det gjorde indtryk. Det giver os en fornemmelse af, hvad vi bør stræbe mod i Danmark på længere sigt, hvis vi vil sikre natur og artdiversitet i fremtiden.”

På turen fik vi indsigt i, hvordan de estiske kollegaer arbejdede med at involvere lokale landmænd i naturpleje i særlige værdifulde naturområder. At gøre naturpleje til en rentabel driftsgren, var et tydeligt fokuspunkt i Estland, og det så vi flere gode eksempler på. Man har opnået nogle rigtig flotte resultater Estland via et LIFE-projekt. Og det var inspirerende for os at se og høre om.

Vi håber nu at kunne gengælde den Estiske gæstfrihed, ved at invitere til videns udveksling i Danmark.

”Det er vigtigt, at vi deler erfaring på tværs af grænserne i EU. Vi kan lære af hinandens best practice, men også af hinandens fejl. Naturen er ligeglad med landegrænser, og vi har et stort ansvar og en kæmpe opgave foran os i forhold til at sikre natur og artdiversitet i EU” siger Anne Navrbjerg, der var med på turen i Estland, og til dagligt arbejder i Skive Kommune.

Besøg på Muhu Liha. Et lokalt slagteri i Estland, der sælger kød fra dyr der græsser i fredede naturområder.

Læs rapporten fra studieturen her – der linkes til rapporten som placeres i arkivet under aktiviteter/viden og uddannelse.