I LIFE IP Natureman samarbejder vi på tværs af kommunegrænserne

Solen står højt på himlen og blomsterne står i fuldt flor. Det er tid at komme ud og registrere planterne, så vi kender udgangspunktet, inden vi sætter pleje i gang på arealer, til gavn for biodiversiteten.

Rigkær

En af LIFE IP Naturemans hovedindsatser er at forbedre tilstanden af naturtyperne rigkær, kildevæld og overdrev. På mange naturarealer er græsningen ophørt, og dermed plejen af de naturtyper, som vi skal passe på.

I projektet arbejdes der for at gøre naturplejen til en rentabel driftsgren, og i samarbejde med landmanden at gennemføre målrettede plejetiltag, så biodiversiteten bevares og øges.

De otte kommuner arbejder sammen, og gør en helhjertet indsats for at arealer der er under tilgroning, får en håndsrækning i form af opstart eller genetablering af afgræsning.

Inden vi starter plejetiltag, vil vi gerne kende udgangspunktet, så vi senere kan se om vores indsats giver den ønskede effekt.

Lige nu er Jesper fra Viborg Kommune udlånt til at hjælpe til med at registrere tilstanden af naturtyperne i Jammerbugt Kommune. I projektet indgår nemlig en ”musketer-aftale” om at dele ressourcer og specialisterfaring på tværs af kommunegrænserne.

At registrere planter kræver en del rutine, og derfor giver det god mening at kommunerne låner ekspertise hos hinanden.