Ny rapport beskriver mulighederne for at forbedre hydrologien i en del af Nørreådalen

Hvordan genskaber man bedst den naturlige hydrologi i et område med mange og dybe grøfter, der både sikrer en gunstig udvikling af naturindholdet og sikre at arealerne kan afgræsses?

Viborg Kommune har bedt COWI udarbejde en forundersøgelse af mulighederne i et ca. 107 ha stort område i Nørreådalen (N30). Resultatet er en rapport der indeholder to forslag, hvor det ene er et samlet natur- og klimaprojekt der også reducerer nedbrydningen af tørvelaget. Det andet er et mere begrænset græsningsprojekt der fokuserer på kilderne nær kanten af ådalen. Begge forslag skal nu drøftes med de relevante lodsejere. Hensigten er at gennemføre så stor en del af forslagene som muligt.

Læs rapporten her 

For yderligere information:

Eva Christensen, Viborg Kommune
Mail: echr@viborg.dk
Tlf.: +45 87 87 55 71