Stor konference om status for de første 4 år med LIFE IP Natureman

145 forventningsfulde deltagere mødtes den 31. maj 2022 i Rebild til midtvejskonference for LIFE IP Natureman projektet.

LIFE IP Natureman konference

Deltagerne var politikere, repræsentanter fra de grønne råd i de 8 kommuner, landmænd, landbrugsrådgivere samt medarbejdere hos de 11 partnere i projektet. Formålet med konferencen var, at formidle nogle af de spændende resultater vi har opnået i de første 4 år af projektet og løfte sløret for hvad vi forventer at arbejde videre med i de kommende år.

Der var oplæg fra Professor Jørgen Primdahl fra Københavns Universitet om, hvordan regionale landskabsstrategier og samarbejdsdrevne processer kan bruges i planlægning af udviklingen i ådalene. Lektor Stine Krøijer fra Københavns Universitet fortalte om det Velux finansierede projekt Lokale landvindinger og om, hvordan fortællinger kan bruges i planlægningen. Der var desuden indlæg fra Viborg kommune, en landmand og en landboforening om, hvordan det var at deltage i et sådant udviklingsprojekt i en ådal. Endelig var der indlæg om nogle af de spændende emner vi også arbejder med i Natureman f.eks. udvikling af en ny effektbaseret naturtilskudsordning, AMU uddannelse som naturplejer, GUDP projektet HøstTek samt branding og markedsføring af naturkød. Der blev selvfølgelig serveret en god frokost med bl.a. lokalt produceret naturkød.

Der var en rigtig god stemning på mødet og alle fik ny inspiration med hjem.

Se hele programmet og præsentationerne fra mødet her.