Offentlig tur til stort blomsterflor ved Hærup Sø

Viborg Kommune og en lokal lodsejer inviterede den 9. juni 2022 på offentlig tur til projektområderne ved Hærup Sø.

Hærup sø

Der blev på turen især lagt vægt på de særlige blomster og naturtyper der findes i området, og der var stor spørgelyst på viden om LIFE IP Natureman og den indsats som projektet gør for at fastholde og forbedre naturværdierne.

Trods tunge skyer var i alt 11 personer var mødt op til turen, der forløb stort set i tørvejr. Lodsejer Joan viste sine fantastiske arealer frem, der var i fuldt flor med bl.a. maj-gøgeurt, bukkeblad og hjertegræs.