Naturtur ved Østerkær Bæk på en smuk juniaften

Torsdag den 9. juni 2022 var lokale fra True-området ved Østerkær Bæk på en naturtur sammen med landmand og naturplejer, Erik Christensen. Mariagerfjord Kommune var inviteret til at fortælle om naturen og kommunens arbejde med at sikre en god forvaltning af naturværdierne.

Naturplejer Erik Christensen

16 personer havde valgt at bruge deres aften på at høre Erik og medarbejderen fra Mariagerfjord Kommune fortælle om områdets kultur- og naturhistorie, samt Eriks arbejde med sine dejlige dyr.

Det var en god lejlighed til at se noget af den helt særlige botanik i Natura 2000-området (Kastbjerg Ådal N223). Særligt den sjældne rust-skæne fik opmærksomhed, men også andre fine arter fra rigkær og kildevæld, såsom trævlekrone, maj-gøgeurt mv., blev set af de fleste.

En hyggelig aften blev afsluttet med kaffe, vand, og lækker hjemmebagt kage.