Nu starter arbejdet med at etablere et 513 ha stort lavbundsprojekt i Halkær Ådal

Vesthimmerlands Kommune har fået en bevilling på 48 mio. kr. til etablering af et stort sammenhængende lavbundsprojekt på 513 ha i Halkær Ådal fra Ågårds Bro til Vegger.

Halkær ådal

Ådalen gøres vådere ved at genslynge åen, helt eller delvist afbryde dræn og grøfter og periodevis oversvømmelser med vandløbsvand. Der vil samtidigt ske en ekstensivering af landbrugsdriften. Projektet vil reducere udledningen af drivhusgasser med 3.000 ton CO2-ækvivalenter pr år og udledningen af kvælstof til Limfjorden med 19 tons pr år.
Når lavbundsprojektet er gennemført, vil kommunen med Life IP Natureman midler forsøge at optimere naturen i Natura 2000 området i samarbejde med de lokale dyreholdere.

Yderligere oplysninger:

Per Egge Rasmussen
Biolog, Vesthimmerlands Kommune
Mail: pra@vesthimmerland.dk
Telefon: 99667109