Naturpleje ved Ulvedybet og Gjøl Bjerg

Så er der sat nyt hegn på naturarealerne ved Ulvedybet og på Gjøl Bjerg i Jammerbugt Kommune

Ulvedybet

Arealerne blev ryddet for Gyvel i vinteren og der blev indgået aftaler med dyreholder om afgræsning. Vi har desuden sikret offentlighedens adgang til arealet.

Som noget nyt har vi valgt ikke at sætte hegn ud mod Ulvedybets vandflade. Det viste sig imidlertid at dyrene kom ud af folden ved at vade/svømme forbi hegnet. Vi har derfor fået forlænget hegnet ud i vandet og langs dæmningen.

Vi møder mange udfordringer, men vi løser dem sammen. Vi har ventet på, at dyrene skulle finde gennem krattet og op på de nye græsningsarealer på toppen af Bjerget. Det sker ikke med de nuværende dyr og vi har derfor besluttet at finde dyr der er mere egnede til opgaven. I Natureman har vi mulighed for at låne køer af projektet. Dyreholder vil gerne finde løsninger og vi venter derfor på, om der kan findes Dexter kvæg til afgræsning på Bjerget. Dexter kvæg er kendt for at være robuste i krat og svært terræn. Samarbejdet mellem dyreholder og kommune forløber rigtig godt og det er fantastisk, at der er så mange muligheder i Natureman projektet, som kan hjælpe os i mål med at sikre den bedste naturpleje af arealerne.