Visionsrapport for Tjele Langsø og Vinge Møllebæk

Viborg Kommune har i LIFE IP Natureman lavet en overordnet vision for delområdet Tjele Langsø og Vinge Møllebæk.

En overordnet vision er blevet udarbejdet af Viborg Kommune i LIFE IP Natureman for delområdet Tjele Langsø og Vinge Møllebæk.

Projektområdet er på ca. 230 hektar og indeholder flere rigkær hvoraf en del er tilgroede, sure overdrev og kildevæld. Flere steder skal arealerne ryddes og der skal etableres afgræsning for at sikre naturtyperne mod tilgroning. Lodsejerne skal også tilbydes rådgivning inden for naturpleje. Området er en del af Natura 2000-område nr. 33: Tjele Langsø og Vinge Møllebæk.

Læs visionsrapporten her.

Viborg Kommunes hjemmeside

For yderligere information:

Tina Bøje Clausen
Mail: tcla@viborg.dk