Vision for Jordbro Ådal

Viborg Kommune har udarbejdet en visionsrapport for delområdet Jordbro Ådal.

Jordbro ådal.

I LIFE IP Natureman har Viborg Kommune udarbejdet en visionsrapport for udviklingen af Jordbro Ådal. Projektområdet er på ca. 755 ha og indeholder blandt andet 52 ha hede, 27 ha rigkær, 22 ha surt overdrev, 13 ha hængesæk og 10 kildevæld. Området er en del af Natura 2000-området nr. 39: Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal.

Læs visionsrapporten her

Viborg Kommunes hjemmeside

For yderligere information:

Tina Bøje Clausen
Mail: tcla@viborg.dk