Overordnet visionsrapport for Gjøl – oplandet til Ulvedybet fra Øst

En overordnet visionsrapport for Gjøl – oplandet til Ulvedybet fra Øst er blevet udarbejdet af Jammerbugt Kommune.

Gjøl

I forbindelse med LIFE IP Natureman har Jammerbugt Kommune udarbejdet en overordnet visionsplan for udviklingen af området ved Gjøl – oplandet til Ulvedybet fra Øst. Projektområdet er ca. 1218 ha og indeholder blandt andet rigkær. Visionen for området er at sikre en gunstig bevaringsstatus for rigkær, sikre pleje af arealer der er vigtige for udpegede fuglearter og skabe mere sammenhængende natur.


Læs visionsrapporten her

For yderligere information:

Allan Eskesen
Mail: als@jammerbugt.dk
Tlf: +45 71 57 72 03