Nye projekter ved Skals Ådalen ved Hærup Sø

Viborg Kommune har udarbejdet et katalog over mulige projekter for Skals Ådalen.

Ved Hærup sø

En oversigt over mulige projekter ved Skals Ådalen ved Hærup Sø er blevet udarbejdet af Viborg Kommune. Projekterne vil fremme natur- og miljøtilstanden og understøtte naturplejen i området. Projekterne vil blive forsøgt realiseret over de kommende år.

Projektområdet omfatter ca. 1040 ha og vil have fokus på at sammenbinde de små forekomster af rigkær og kildevæld, samt at forbedre tilstanden af disse og overdrev. Ligeledes vil der forsøges at etablere hensigtsmæssig hydrologi i området.

Området er en del af Natura 2000-området nr. 30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk.

Læs mulighedskataloget her.

Viborg Kommunes hjemmeside

For yderligere information:

Hanne Stadsgaard Jensen, Biolog Viborg Kommune
Mail: hsjen@viborg.dk
Tlf: +45 87 87 55 73