Nye projekter ved Bredsgård Sø

Et katalog over mulige projekter ved Bredsgård Sø er blevet udarbejdet af Viborg Kommune.

Bredsgård sø

En oversigt over mulige projekter ved Bredsgård Sø er blevet udarbejdet af Viborg Kommune, som vil blive forsøgt realiseret over de kommende år. Projektet har fokus på at sammenbinde området, forbedre drift og pleje, genskabe kilder og udtage kulstofholdige lavbundsjorde der bidrager til reduktion af CO2.

Projektområdet er på ca. 166 ha og indeholder surt overdrev, rigkær og kildevæld, som er levested for bl.a. gul stenbræk, blank seglmos og kildevældsvindelsnegl.

Arealet er en del af Natura 2000-område nr. 38: Bredsgård Sø.

Læs mulighedskataloget her.

Viborg Kommunes hjemmeside

For yderligere information:

Eva Christensen, Viborg Kommune
Mail: echr@viborg.dk
Tlf: +45 87 87 55 71