Nye projekter i Sønderup Ådal

Rebild Kommune og Vesthimmerlands Kommune har udarbejdet et katalog over mulige projekter i Sønderup Ådal.

I forbindelse med LIFE IP Natureman har de to kommuner udarbejdet et katalog for over mulige projekter i Sønderup Ådal som vil fremme natur- og miljøtilstanden og understøtte naturplejen i området. Projekterne vil blive forsøgt realiseret over de kommende år.

Projektområdet er på ca. 870 ha hvor Sønderup Å løber igennem fra syd mod nord. Ådalen indeholder store arealer med rigkær, surt overdrev og enekrat. Området er en del af.

Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal.

Læs mulighedskataloget her.

Yderligere oplysninger:

Biolog Anja Daugbjerg Hansen, Rebild Kommune
Mail: adha@rebild.dk
Tlf: +45 99 88 76 56

Biolog Per E. Rasmussen, Vesthimmerland Kommune
Mail: pra@vesthimmerland.dk
Tlf: +45 99 66 71 09