Nye projekter ved Sønder Lem Vig

En oversigt over mulige projekter er blevet udarbejdet af Skive Kommune i samarbejde med lodsejere og interessenter.

Sønder Lem Vig

Skive Kommune har i samarbejde med lodsejerne og interessenter omkring Sdr. Lem Vig udarbejdet en oversigt over mulige projekter, som de vil forsøge at få realiseret i de kommende år. Projekterne vil fremme natur- og miljøtilstanden og understøtte naturplejen i området. Projektområdet er på 418 ha og har især fokus på at skabe sammenhæng mellem de i alt 30 ha med rigkær og sikring af den fremadrettede pleje af arealerne. Området er en del af Natura 2000-område 32: Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge.

Læs Mulighedskataloget her.

Skive Kommunes hjemmeside

Yderligere oplysninger:
Louise Aaen Jensen
Mail: Laje@skivekommune.dk
Tlf: +45 99 15 68 26