Første hold af landmænd og naturplejere efteruddannet i naturforvaltning på Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk.

Nu gentages det populære kursus.

21 landmænd og naturplejere har afsluttet det første forløb i efteruddannelse i naturforvaltning. 

Efteruddannelsen er tilbudt som et AMU kursus på Nordjyllands landbrugsskole, Lundbæk og er tilrettelagt med 3 moduler af hver to dages varighed. Der har været en egenbetaling, men også støtte fra LIFE IP Natureman. Ofte savner landmænd og andre, der arbejder med græssende dyr viden om, hvilken effekt de græssende dyr har på biodiversiteten og hvordan optimering af de praktiske forhold omkring dyrehold kan gavne biodiversiteten bedst muligt, samtidig med at hverdagen bliver mere praktisk og enkel og med gode forhold for dyr. Kurset har været en blanding af faglige oplæg, ekskursioner og erfaringsudveksling med andre kursister. Forløbet er afsluttet med en mundtlig eksamen.

Kurset tilbydes som et AMU kursus og gentages nu her i 2021.  

Læs mere om efteruddannelse af landmænd og naturplejere.