Ny høst-teknologi vil forvandle klimaproblem til en bæredygtig forretning

Med 23 millioner kroner i ryggen vil seks virksomheder, to universiteter, Naturstyrelsen og Food & Bio Cluster Denmark bidrage til at udtagning og vådgøring af lavbundsjord kan blive et reelt virkemiddel for landbruget i kampen for at reducere udledningen af klimagasser

Projektet vil desuden bidrage til at fremme sjælden og truet lysåben natur i ådalene, og give landmanden nye bæredygtige forretningsområder, hvor biomassen kan indgå i nye, attraktive, cirkulære produkter.

Læs mere om projektet under supplerende projekter HØSTTEK.

Yderligere oplysninger:

Skovfoged Ole Hyttel, Naturstyrelsen
Mail: ohy@nst.dk
Telefon: +45 72 54 39 01