Baseline rapport for overvågning af socioøkonomi

Den socioøkonomiske effekt af Natureman skal afrapporteres for at finde ud af hvilken effekt naturplejeaktiviteterne kan have.

Gårdbutik

I Natureman arbejder vi med at gøre naturpleje til en mere attraktiv driftsgren og forbedre den driftsøkonomiske gevinst for lodsejere, dyreholdere, andre aktører i produktionsleddet. Samtidig samles der op på, hvilke effekter naturplejeaktiviteterne kan have på regional udvikling, turisme, jobmuligheder og udviklingspotentialer for andre grupper, herunder personer med nedsatte fysiske og psykiske funktionsevner.

Vi skal i Natureman overvåge udviklingen i forskellige sociale og økonomiske emner og afrapportere den socioøkonomisk effekt af projektet. De elementer vi vil følge nærmere er beskrevet i baseline rapporten for socioøkonomi.

Du kan læse baselinerapporten her.

Yderligere oplysninger:

Annita Svendsen, Specialkonsulent, Naturstyrelsen
Mail: ansve@nst.dk
Tlf: +45 72 54 35 44
Mobil: +45 25 26 95 65