446 ha landbrugsjord ekstensiveres for at lave større sammenhængende områder med natur indenfor projektområdet i Naturman.

Publiceret 10-02-2020

27 områder indenfor projektområdet i Natureman har i 2018 og 2019 fået tilskud fra Miljøstyrelsen til permanent ekstensivering af landbrugsdriften.

Resultatet er at 446 ha ikke længere påvirkes negativt af pløjning, gødskning og pesticider. Arealerne kan dog stadig plejes med høslæt og afgræsning. De nye områder ligger som bufferzoner, der beskytter den sårbare natur og skaber grønne korridorer mellem naturperlerne, som vilde planter og dyr kan brede sig på. Der er særligt fokus på at skabe større sammenhængende områder med natur omkring kildevæld, rigkær og overdrev.

Yderligere oplysninger om:

Tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000 områder.

Supplerende projekt: Tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000 områder.