Første fælles uddannelsesdag for rådgivere der ønsker at rådgive om naturpleje i LIFE projektet Natureman.

Den 10. oktober 2019 afholdte LIFE IP Natureman den første fælles uddannelsesdag for rådgivere på Nordjyllands Landbrugsskole. Deltagelse i uddannelsesdagen er et krav til de rådgivere, der ønsker at blive optaget på ”Listeordning vedr. rådgivning af private land-, natur- og skovbrugere som del af Life IP Natureman projektet”.

I alt deltog 15 rådgivere fra 9 forskellige rådgivningsvirksomheder samt medarbejdere fra de deltagende kommuner og Naturstyrelsen. Programmet for dagen var tilrettelagt i samarbejde med SEGES.

SEGES facilliterende dagen med inspirerende oplæg om:

  • Biodiversitet – hvordan prioriteres indsatsen for biodiversiteten bedst?
  • Naturtilstandsindikatorer – hvordan kan man tage ”temperaturen” på naturen? Hvordan kan man se om forvaltningsindsatsen virker?
  • Valg af græsningsstrategier – hvad virker for biodiversiteten?
  • Eksempler på økonomi i naturplejen

I løbet af dagen var der gruppearbejder med inspiration fra oplæggene fra SEGES. Det affødte mange gode faglige diskussioner, hvor rådgiverne, Naturstyrelsen og de kommunale medarbejdere havde gode muligheder for at udveksle synspunkter og blive klogere på naturpleje set i en biodiversitetssammenhæng.