Jordfordeling ved Glenstrup sø og Østerkær Bæk bliver nu skudt i gang

Tirsdag 19. november var alle lodsejere inviteret til opstarten på multifunktionel jordfordeling ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk

LIFE Natureman indgår i et samarbejde med Realdania-initiativet, Collective Impact, og projektet, Naturen – en rentabel del af landbruget, som er financieret af VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN. Realdania har taget initiativet til det fjerde demonstrationsprojekt under Collective Impact. Projektet er i Mariagerfjord Kommune og bliver kaldt 'Fælles Forandring'.

Formålet er at udvikle en bedre brug af det åbne land med multifunktionel jordfordeling, og derfor har Mariagerfjord Kommune, Landbrugsstyrelsen og Agri Nord siden januar været i tæt dialog med de lokale ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk.

Vi kan gøre så meget godt for vores område med den jordfordeling, der starter nu. Landmændene kan få mere sammenhæng i deres jord, og der kan komme sammenhængende naturområder til gavn for både naturen, klimaet og os, der bor i området. Det er altafgørende, at fordelingen af jord giver værdi for os lokale, så vi var aldrig kommet hertil uden intens og positiv dialog med kommunen og øvrige partnere, siger lokal borger og lodsejer, Søren Visti Sørensen.

Med multifunktionel jordfordeling går man væk fra at lave handleplaner for klima, vandmiljø og biodiversitet hver for sig, som blev lagt ned over landskabet uden nøje at afveje de lokale forhold.

Dialogen med de lokale har ført til ideer, potentialer og initiativer for området, der er samlet i en Lokal Udviklingsplan, som politikerne i Mariagerfjord Kommune blev præsenteret for i september.

Udviklingsplanen indeholder 36 forskellige projekter, som er lokale bud på, hvordan området omkring Glenstrup Sø kan blive endnu mere attraktivt. Cirka halvdelen af projekterne kan involvere jordfordeling eller en ny anvendelse af arealerne.

Der er et kæmpe potentiale for landbruget, klima, natur, vandmiljø og lokal udvikling ved at forhandle en fordeling af jorden, der matcher anvendelse og ejerskab. Det er selvfølgelig frivilligt at indgå i forhandlingerne og deltage i jordfordelingen, men jeg håber, at de lokale ser muligheden for at opnå egne drømme og mål, men også at levere langtidsholdbare og omkostningseffektive løsninger til fællesskabet, siger projektleder Rasmus Fuglsang Frederiksen.

Et hold på tværs af Mariagerfjord Kommune, Landbrugsstyrelsen og Agri Nord skal sammen med de lokale forsøge at realisere så mange af projekterne som muligt. Det arbejde løber indtil udgangen af 2021.

Opstartsmødet 19. november var for alle, som er interesseret i at indgå i jordfordelingen. Mødet blev ledt af Landbrugsstyrelsens jordfordelingsplanlæggere og foregik i True Forsamlingshus.

Det her har vi godt nok set frem til. Det er en ny tilgang for alle, så vi er selvfølgelig spændte, men vi tror på, at multifunktionel jordfordeling vil indfri mange af de lokale ønsker og samtidig løfte flere af de nationale dagsordner for klima, natur, landbruget og miljøet, slutter jordfordelingsplanlægger Lars Grumstrup, Landbrugsstyrelsen.