Danmarks største lavbundsprojekt på 140 ha er etableret i Nørreådalen ved Viborg.

Publiceret 07-11-2018

Lavbundsprojektet ”Heltzen Pumpelag og Enge” i Nørreådalen øst for Viborg er et klimaprojekt som årligt vil tilbageholde 3450 ton CO2-ækvivalenter. Projektet vil samtidigt reducere udledningen af kvælstof og fosfor og derved give bedre betingelser for dyr og planter i Randers Fjord. Det er Naturstyrelsen, som har gennemført projektet i samarbejde med Viborg Kommune.

Vådområdet Heltzen Enge øst for Viborg er Danmarks største gennemførte lavbundsprojekt. Foto: Cowi og Naturstyrelsen

Yderligere information om lavbundsprojektet her.

Pressemeddelelse fra Naturstyrelsen (07-11-2018)

 

Yderligere oplysning om projektet:

Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen
Mail: Obfuscated EmailTlf: +45 93 56 41 00