Danmarks største lavbundsprojekt på 140 ha er etableret i Nørreådalen ved Viborg

Lavbundsprojektet ”Heltzen Pumpelag og Enge” i Nørreådalen øst for Viborg er et klimaprojekt som årligt vil tilbageholde 3450 ton CO2-ækvivalenter. Projektet vil samtidigt reducere udledningen af kvælstof og fosfor og derved give bedre betingelser for dyr og planter i Randers Fjord. Det er Naturstyrelsen, som har gennemført projektet i samarbejde med Viborg Kommune.