LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Det er væsentligt at de midler EU bevilger til LIFE projektet giver en øget aktivitet i projektområdet og inden for projektets faglige indhold.

Vi har i Naturman lovet at projektet vil medføre 1000 ansøgninger til EU’s landdistriktsprogarm, 10-15 ansøgninger til EU’s Landdistriktsprogram om vandløbs-, vådområde- eller lavbundsprojekter og 8-10 forsknings-og udviklingsprojekter med finansiering udenfor LIFE programmet.

Det forventes at de 130 mio.kr. til LIFE IP Natureman vil aktivere mindst 100. mio.kr supplerende midler.