Temadag om ”Tekniske hjælpemidler og tilsyn med dyr i naturplejen”

Publiceret 05-05-2022

Den 8. marts 2022 blev der afholdt temadag om tekniske hjælpemidler og tilsyn med dyr på Sandmoseskolen i Jammerbugt Kommune. Der var en bred vifte af folk repræsenteret, der i det daglige arbejder med naturpleje på forskellige niveauer fx. dyreholdere, naturplejere eller medarbejdere fra kommuner og styrelser samt repræsentanter fra fx. Aage V. Jensen Naturfond m.v.

Temadag på Sandmoseskolen
Temadag på sandmoseskolen

Formiddagen var bygget op omkring tre forskellige emner.

  • Marianne Damholdt Bergin, Århus Universitet/Naturstyrelsen fortalte om, hvilke muligheder og udfordringer der er i brug af GPS (halsbånd og øremærker) på dyr.
  • Dan Poulsen gav et oplæg om et ”NoFence” forsøg på Fanø, hvor man har lavet et dyreforsøg med ”virtuelle/usynlige” hegn.
  • Sebastian Jensen, Nordjysk Dronecenter gav et indblik i, hvordan man kan bruge droner i forbindelse med tilsyn af dyr, hegn og græsningsarealer.

Eftermiddagen blev bl.a. benyttet til at orientere dyreholdere inden for Naturemans projektområder om et 2-årigt forsøg, der starter op fra denne græsningssæson. I forsøget forpligter den enkelte dyreholder sig til at afprøve drone og/eller gps i forbindelse med tilsyn af egne dyr. Der indsamles data, der kan generere viden om de tekniske hjælpemidlers brugbarhed i naturplejen. Inden forsøget igangsættes afholdes et kursus på Nordjysk Dronecenter/Sandmoseskolen, hvor deltagerne bliver certificerede i at flyve med drone, samt får hjælp til at sætte udstyret op til tilsyn med egne arealer

Der deltog i alt 55 personer i temadagen.

Præsentationer fra temadagen finder her.

For yderligere information:

Marianne Fisker, Jammerbugt Kommune

Mail: Obfuscated Email

Tlf.: +45 72 57 73 08