Græsning før rydning giver god mening i Naturforvaltning

Publiceret 06-05-2022

En ny rapport opsamler erfaringerne fra en række eksempler hvor rydning af tilgroede naturarealer har været en del af en naturforvaltnings indsats.

Rydning
Galloway kreatur på arbejde i krat

Er det en fordel af foretage rydning først og efterfølgende etablere græsning eller omvendt. Rapporten viser, at græsning før rydning, alt andet lige, ofte  giver det bedste naturmæssige resultat. Dels pga. den langsomme forandring af arealet og dels fordi udvælgelsen af rydningsmetode efter nogle år med græsning bedre kan tilpasses den natur der findes på arealet. Det er dog vanskeligt at vurdere om det også er en økonomiske fordelagtighed metode.

Læs rapporten her

For yderligere oplysninger kontakt:

Randers Kommune Obfuscated Email eller Obfuscated Email