Markvandring ved Gjøl - oplandet til Ulvedybet

Publiceret 30-09-2021

Lodsejere og interessenter var til markvandrig ved Gjøl - oplandet til Ulvedybet.

Det var en smuk sensommer eftermiddag mandag d. 13. september, at en gruppe af lodsejere, dyreholdere, jægere og interesserede fra lokalsamfundet mødtes på Bjerget og deltog på markvandringen. Kommunen bød velkommen og fortalte med mulighederne i projektet ”Landmanden som naturforvalter”.

Naturpleje på de store strandengs arealer er en vigtig indsats for de mange ynglefugle i området. Hele området er Fuglebeskyttelsesområde. Formålet med vandringen var at få talt sammen på tværs og tale om løsninger, der kan tilgodese flere interesser.

Der var enighed om, at tilgroningen på Bjerget er blevet for stor og at man gerne vil have ryddet for Gyvel. Dette til skabe bedre ud- og indsigt til Bjerget og ikke mindst tilgodese floraen på det kalkholdige ”bjerg”. På turen deltog også repræsentation fra DOF (Dansk Ornitologisk Forening) og konsulenten fra landboforeningen.

Vi ser frem til, at vi i nærmeste fremtid kan mødes med lodsejerne og dyreholderne igen, hvor konsulenten fra landboforeningen kan hjælpe os med at lave ansøgninger til nye hegn og rydning af gyvel.

 

For yderligere information:

Projektleder Marianne Fisker
Mail: Obfuscated EmailTlf: +45 41 91 23 08