Lodsejermøde i Laden om mulige projekter i Lindenborg Ådal ved Rebild

Publiceret 12-10-2021

Rebild Kommune afholdte et lodsejermøde i Lindenborg Ådal SV.

Rebild Kommune har afholdt møde for lodsejere i Lindenborg Ådal SV den 11. oktober 2021 i Laden i Gravlev.  Udover lodsejere fra området var der også deltagelse fra Rebild Kommunes Grønne Råd.

Kommunen præsenterede projektet LIFE IP Natureman – ”Landmanden som naturforvalter” og Lindenborg Ådal SV som projektområde for lodsejerne. 

Kommunen orienterede om projektets formål samt de muligheder der er for lodsejerne til at få hjælp til mange naturplejerelaterede tiltag.

Kirsten Badawi Plesner fra Agri Nord orienterede om naturpleje og biodiversitet samt hvilke muligheder der er for at søge støtte til forskellige naturplejetiltag under landdistriktsprogrammet.

 

Yderligere information: 

Biolog Anja Daugbjerg Hansen, Rebild Kommune
Mail: Obfuscated Email
Tlf.: +45 99 88 76 56