LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Skals Å og Kølsen Enge

Miljøstyrelsen har bevilget et tilsagn på 1 mio. kr. til projektet ”Grønt partnerskab ved Skals Å og Kølsen Enge”. Pengene stammer fra den såkaldte Friluftspulje, som blev oprettet i forbindelse med aftalen om Naturpakken fra 2016. Se pressemeddelelse her.

Projektet går ud på at etablere en del faciliteter for publikum rundt om statens vådområdeprojekt fra 2016, herunder P-plads, madpakkehus, isætningssted, lystfiskerplatform, vandre- og cykelstier, udsigtstårn og udsigtspunkt med borde/bænke.

Den lokale projektgruppe består af følgende:

 • Lars Aage Møller, Skals Borgerforening/Fjordklyngen.
 • Claus Hansen, Skals Borgerforening.
 • Jens Peter Rind, Kølsen Borgerforening.
 • Henrik Sørensen, Løgstrup Borgerforening.
 • Svend Madsen, lodsejer.
 • Hans Peter Harpøth, Friluftsrådet.
 • Poul Nold Jensen, Friluftsrådet.
 • Leif Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening.
 • Stinne Aastrup, Dansk Ornitologisk Forening.
 • Finn Karlsson, Danmarks Sportsfiskerforbund.
 • Jørgen Buch, Danmarks Sportsfiskerforbund.
 • Bendt Nielsen, Bendt Nielsens Tegnestue (konsulent).
 • Jann Ribergaard, biolog/naturformidler, Viborg Kommune, Teknik & Miljø (referent).

Viborg Kommunes Klima-og miljøudvalg har bevilget 200.000 kr. til projektet i 2020. Der er derudover indhentet et tilsagn på 200.000 kr. fra Friluftsrådets Udlodningsmidler til Friluftsliv.

Der mangler således fortsat en del midler, inden partnerskabet har indsamlet det fulde beløb. Relevante fonde vil blive ansøgt om de resterende beløb i 2020.

Du kan læse mere om projektet på Viborg Kommunes hjemmeside:

 

Projekt periode 2020-2022
Finansiering:
Miljøstyrelsen 1,0 mio kr
Viborg kommune 0,2 mio kr
Friluftsrådet

0,2 mio kr

Projektsum:

2,36 mio kr

Janni Ribergaard

Viborg Kommune