Skals Å og Kølsen Enge

Skals Å og Kølsen Enge

Miljøstyrelsen har bevilliget et tilsagn på 1 mio. kr. til projektet "Grønt partnerskab ved Skals Å og Kølsen Enge". Pengene stammer fra den såkaldte Friluftspulje, som blev oprettet i forbindelse med aftalen om Naturpakken fra 2016.

Projektet går ud på at etablere en del faciliteter for publikum rundt om vådområdeprojektet som staten etablerede i 2016 - Skals Å nedre del Vådområdeprojekt

Efter afslutningen af projektet har lokale kræfter arbejdet videre med friluftlivet i området, og der er nu etableret to broer, således at man kan følge en spadseresti langs Skals Åen fra Løgstørvejen og helt ud til Hjarbæk Fjord. Ved fjorden er der endvidere etableret en opholdsplads med trappe ned i åen.

Der arbejdes fortsat med at få etableret aktiviteter i området, herunder P-plads, madpakkehus, isætningssted, lystfiskerplatform, vandre- og cykelstier, udsigtstårn og udsigtspunkt med borde/bænke.

Den lokale projektgruppe består af repræsentanter fra:

  • Skals Borgerforening
  • Kølsen Borgerforening
  • Løgstrup Borgerforening
  • Friluftsrådet
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Dansk Ornitologisk Forening
  • Danmarks Sportsfiskerforbund

Med hjælp fra konsulent Bendt Nielsen, Bendt Nielsens Tegnestue og Rune Rauff Schultz fra Teknik og Miljø i Viborg Kommune.

Ud over Miljøstyrelsens bevilligede million er søgt, og bevilliget fra flere fonde.

Der mangler fortsat midler, men der arbejdes på at igangsætte nogle af projekterne.

Du kan læse mere om projektet på Viborg Kommunes hjemmeside

Økonomi

Projektperiode: 2020 - 2024
Projektfinansiering:
  1.000.000 kr. Miljøstyrelsen
  3.065.450 kr. Øvrige midler
Projektsum:
  4.065.450 kr.

Kontaktperson

Rune Rauff Schultz
Viborg Kommune
Mail: rus@viborg.dk
Tlf. +45 8787 5566