LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Landskabsstrategi Nørreådalen

Jørgen Primdahl, professor Københavns Universitet indleder morgenkaffemøde den 20. februar 2020

Viborg, Favrskov og Randers kommuner samarbejder om at lave en samlet landskabsstrategi for Nørreådalen.

Strategien bliver lavet i et tæt samarbejde med de vigtige interessenter for Nørreådalen: Lodsejere, lokalsamfund, erhverv og landbrug, foreninger osv. Det er Københavns Universitet, som planlægger og gennemfører processen sammen med kommunerne. Universitetet udarbejder også i selve landskabsstrategien.

Processen består bl.a. af en række aktiviteter for interessenterne, hvor forskellige problemstillinger drøftes:

  • Interviews af jordejere
  • Morgenkaffemøder
  • Foredrag og ekskursioner
  • Strategigruppe
  • Regionalt tingsted
  • Lokale strategier

Den del af Nørreådalen, der ligger i Viborg Kommune har sammenfald med de arealer, som indgår i Life-IP Natureman. Derfor er interviews finansieret af Life-IP, og der forventes at udspringe konkrete projekter herfra.

Se rapporten over interviews her.

Landskabsstrategiprojektet i Viborg indgår som et komplementært projekt til LIFE IP Natureman - Landmanden som naturforvalter. Hele det tværkommunale projekt indgår desuden som forskningsprojekt ved Københavns Universitet: Regionale Landskabsstrategier.

Landskabsstrategien forventes færdig ved udgangen af 2021. Læs mere på Viborg Kommunes hjemmeside.

Hvad er en landskabsstrategi?

En landskabsstrategi er et redskab, der kan bruges til at arbejde med, hvordan Nørreådalen kan udvikle sig i fremtiden. Det vil sige, at den skal beskrive hvad landmænd, brugere, jordejere, lokalsamfund, erhverv og bosiddende kan og vil satse på i området.

Derfor skal indholdet i landskabsstrategien formes sammen med alle, der har en interesse i Nørreådalen.

 

Økonomi

Projekt periode 2019-2022
Private midler:
Realdania kr. 460.000
Offentlige midler:

Københavns Unidversitet

Viborg, Randers og Favrskov Kommuner

kr. 500.000

Projektsum

kr. 960.000

Hanne Døssing Hornum

Biolog
Viborg Kommune