LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Foto: Nørreå.

Viborg Kommune deltager i projektet med arealer indenfor Natura 2000-områderne:

  • N30 (Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk)
  • N33 (Tjele Langsø og Vinge Møllebæk)
  • N37 (Rosborg Sø)
  • N38 (Bredsgård Sø)
  • N39 (Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal)

Inden for disse Natura 2000-områder er der markante ådale med store naturværdier, samtidig med at der også er store landbrugsmæssige interesser. Viborg Kommune vil i projektet arbejde sammen med lodsejere og andre interessenter for at bevare og udvide områderne med de sjældne og sårbare naturtyper rigkær, kildevæld og overdrev. Dette kan blandt andet ske gennem afgræsning, høst af biomasse og særlige plejetiltag, med udgangspunkt i at gøre naturpleje til en rentabel driftsgren.

Omkring 1/3 af projektets samlede areal er beliggende indenfor Viborg Kommune. Thomas Damgaard, Chef for Natur & Vand deltager i den nationale styregruppe. Daniel Lindvig, Afdelingsleder for Natur og Vand deltager i den regionale styregruppe. Viborg Kommune bidrager endvidere til projektets sekretariatsfunktion med en medarbejder.

Link til Viborg Kommunes hjemmeside

Eva Christensen

Viborg Kommune