LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Foto: Sdr. Lem Vig.

Skive Kommune deltager i projektet med arealer indenfor Natura 2000-områderne:

  • N30 (Lovns Bredning Hjarbæk Fjord, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk)
  • N32 (Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge)

Indenfor disse Natura 2000-områder er der store naturværdier, samtidig med at der er jagt- og landbrugsmæssige interesser.

Skive Kommune vil i projektet arbejde sammen med lodsejere og andre interessenter for at bevare og udvide områderne med de sjældne naturtyper rigkær, kildevæld og overdrev. Dette kan blandt andet ske gennem afgræsning og særlige plejetiltag, med udgangspunkt i at gøre naturpleje til en rentabel driftsgren.

Skive Kommune deltager i projektet med en lokal projektleder. Ann Ammitzbo, chef for Byg & Miljø deltager i den regionale styregruppe.

 Link til Skive Kommunes hjemmeside

 

Louise Aaen Jensen

Biolog
Skive Kommune