LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Den regionale styregruppe

 

Den regionale styregruppe er ansvarlig for den regionale projektstyring, og skal sikre at projektet forløber planmæssigt i forhold til budgetter og tidsplan. Gruppen skal godkende eventuelle revisioner af tidsplaner og budgetter for delaktioner. Den regionale styregruppe er endvidere ansvarlig for koordineringen mellem projektpartnerne, og medvirker til at sikre komplementære aktioner og finansiering. Gruppen kan indstille principielle emner til drøftelse i den nationale styregruppe.

Den regionale styregruppe mødes 2-4 gange om året. 

 

Den regionale styregruppe består af:

Navn Titel Organisation
Bendt Egede Andersen Skovrider / formand Naturstyrelsen Himmerland
Jess Jørgensen Kontorchef Miljøstyrelsen Midtjylland
Peter Ritzau Eigaard Enhedschef, Landbrugsstøtte og geodata Landbrugsstyrelsen
Jørgen Jørgensen Afdelingsleder for Natur og Vand Viborg Kommune
Jørgen Ussing Natur- og Mijøchef Mariagerfjord Kommune
Kirsten Lund Andersen Stadsgartner Aalborg Kommune
Flemming Bach Natur- og Miljøchef Vesthimmerlands Kommune
Nels G. Markussen Natur- og Miljøchef Randers Kommune
Gitte Clausen Natur- og Miljøchef Jammerbugt Kommune
Ann Ammitzbo Natur- og Miljøchef Skive Kommune
Claus Riber Knudsen Natur- og Miljøchef Rebild Kommune
Carl Christian Pedersen Formand AgriNord
Niels Pedersen Qvist Formand Kreds 5 LandboNord
Anders Ahrenfeldt Næstformand Landboforeningen Midtjylland
Theo Van Diepen Formand for Kvæg Landboforeningen Kronjylland
Ulrik Lund Formand Kødkvægsforeningen Himmerland
Per Lynge Laursen Formand Dansk Kødkvæg
Steffen Brøgger Programchef 15. Juni Fonden
Jørgen Bidstrup Projektleder/sekretariatet Naturstyrelsen Himmerland
Karin Hjortshøj Pedersen Projektleder/sekretariatet Naturstyrelsen Himmerland
Hanne Stadsgaard Jensen Sekretariatet Viborg Kommune