LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Den nationale styregruppe

Den nationale styregruppe er ansvarlig for den overordnede projektledelse på nationalt plan. Gruppen skal sikre at projektet forløber planmæssigt, og at emner og erfaringer af bredere national interesse (f.eks. identificerede lovgivningsmæssige barrierer, uhensigtsmæssigheder i støtteordninger m.m.) føres videre ud til de relevante styrelser og organisationer. Gruppen skal endvidere sikre, at projektets resultater udbredes til resten af landet, og medvirke til sikring af komplementære aktiviteter og finansiering. 

Styregruppen mødes 1-2 gange om året.

Den nationale styregruppe består af:

Navn Titel Partnere
Signe Nepper Larsen Vicedirektør/formand Naturstyrelsen
Peter Ritzau Eigaard Enhedschef, Landbrugsstøtte og geodata Landbrugsstyrelsen
Katrine Nissen Vicedirektør Miljøstyrelsen
Bendt Egede Andersen Chefkonsulent Naturstyrelsen Himmerland
Thor Gunnar Kofoed Viceformand Landbrug og Fødevarer
Carl Christian Pedersen Formand AgriNord
Jeppe Lykkegaard Christensen Formand Kreds 5 LandboNord
Daniel Lindvig Afdelingsleder Natur & Vand Viborg Kommune
??   Mariagerfjord Kommune
Kirsten Lund Andersen Stadsgartner Aalborg Kommune
Jacob Palsgaard Andersen Skovrider Aage V. Jensen Naturfond
Jørgen Bidstrup Projektleder/sekretariatet Naturstyrelsen Himmerland
Karin Hjortshøj Pedersen Projektleder/sekretariatet Naturstyrelsen Himmerland
Hanne Stadsgaard Jensen Sekretariatet Viborg Kommune