LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Den nationale styregruppe

Den nationale styregruppe er ansvarlig for den overordnede projektledelse på nationalt plan. Gruppen skal sikre at projektet forløber planmæssigt, og at emner og erfaringer af bredere national interesse (f.eks. identificerede lovgivningsmæssige barrierer, uhensigtsmæssigheder i støtteordninger m.m.) føres videre ud til de relevante styrelser og organisationer. Gruppen skal endvidere sikre, at projektets resultater udbredes til resten af landet, og medvirke til sikring af komplementære aktiviteter og finansiering. 

Styregruppen mødes 1-2 gange om året.

Den nationale styregruppe består af:

Navn Titel Partnere
Signe Nepper Larsen Vicedirektør/formand Naturstyrelsen
Louise Piester EU-direktør Landbrugsstyrelsen
Anne-Marie Vægter Rasmussen Vicedirektør Miljøstyrelsen
Bendt Egede Andersen Skovrider Naturstyrelsen Himmerland
Thor Gunnar Kofoed Viceformand Landbrug og Fødevarer
Carl Christian Pedersen Formand AgriNord
Niels Pedersen Qvist Formand Kreds 5 LandboNord
Thomas Damgaard Chef for Natur & Vand Viborg Kommune
Bjarke Uffe Jensen Afdelingsleder Natur Mariagerfjord Kommune
Kirsten Lund Andersen Stadsgartner Aalborg Kommune
Jacob Palsgaard Andersen Skovrider Aage V. Jensen Naturfond
Jørgen Bidstrup Projektleder/sekretariatet Naturstyrelsen Himmerland
Karin Hjortshøj Pedersen Projektleder/sekretariatet Naturstyrelsen Himmerland
Hanne Stadsgaard Jensen Sekretariatet Viborg Kommune