LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Foto: Stubberup Vad

 

Naturstyrelsen er en styrelse i Miljøministeriet. Naturstyrelsen forvalter ca. 200.000 ha statslige skove og naturområder, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og biodiversiteten og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturområder. Ud over den daglige drift gennemfører Naturstyrelsen en lang række projekter inden for naturgenopretning, skovrejsning og klima, for at implementere Folketingets ønsker til udviklingen af Danmarks landskaber og arealanvendelse.

Naturstyrelsen er som støttemodtager overordnet ansvarlig for projektets gennemførelse og økonomi. Naturstyrelsen har den overordnede projektledelse, samt det overordnede finansielle ansvar. Naturstyrelsen har ansvaret for kommunikation og afrapportering til EU-Kommissionen, herunder finansiel afrapportering, anmodninger om projektændringer og udbetaling af midler fra EU.

Naturstyrelsen sidder desuden som tovholder for en række at de konkrete aktioner i Natureman og er projektejer for en række af de komplementære projekter bl.a. MUFJO i Nørre Ådalen, MUFJO Skals Enge og en række lavbunds- og klimalavbundsprojekter.

Læs mere om Naturstyrelsens arbejde her.

Signe Nepper Larsen, som er vicedirektør i Naturstyrelsen, er projektejer for Life IP Natureman og formand for den nationale styregruppe.

Bendt E. Andersen, som er skovrider ved Naturstyrelsen lokale enhed i Himmerland, er overordnet projektleder og formand for den regionale styregruppe.

Den daglige projektledelse udføres af et sekretariat bestående af projektleder Jørgen Bidstrup, Projektleder Karin Hjortshøj Pedersen samt finansiel projektleder Søren Rasmussen. Hanne Stadsgaard Jensen fra Viborg Kommune repræsenterer kommunerne i sekretariatet.

Projektleder

Jørgen Bidstrup

Specialkonsulent
Naturstyrelsen Himmerland

Projektleder

Karin Hjortshøj Pedersen

Specialkonsulent
Naturstyrelsen Himmerland