LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Miljøstyrelsen er en styrelse i Miljøministeriet. Miljøstyrelsen arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion og varetager i den forbindelse en bred vifte af opgaver inden for disse emner. Miljøstyrelsen indsamler bl.a. overvågningsdata om påvirkning, tilstand og udvikling i naturen og miljøet i Danmark gennem NOVANA, det nationale overvågningsprogram for vand og natur.

I LIFE IP Natureman leder Miljøstyrelsen arbejdet med at dokumentere effekten af projektets naturplejeindsatser på natur og arter inden for projektområdet. Udgangspunktet er data fra NOVANA-overvågningen suppleret med yderligere dataindsamling målrettet projektet.

Derudover deltager Miljøstyrelsen bl.a. i arbejdsgruppen vedr. etablering af hensigtsmæssig hydrologi, i arbejdsgruppen vedr. økosystemtjenester og socioøkonomisk effekt samt i projektets datagruppe.

Vicedirektør Katrine Nissen, deltager i den Nationale styregruppe, mens kontorchef Jakob Høeg deltager i den regionale styregruppe.

Link til Miljøstyrelsens hjemmeside

Maria Pécseli

Biolog
Miljøstyrelsen, Nordjylland