LIFE IP Natureman

- landmanden som naturforvalter

Foto: Villestrup Å.

Mariagerfjord Kommune deltager i projektet med arealer indenfor 5 Natura 2000-områder:

  • N18 (Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø)
  • N22 (Kielstrup Sø)
  • N30 (Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk)
  • N222 (Villestrup Ådal)
  • N223 (Kastbjerg Ådal)

Områderne Ved Kielstrup Sø og Villestrup Ådal ligger udelukkende i Mariagerfjord Kommune, mens de andre tre områder går på tværs af kommunegrænsen. Indenfor disse Natura 2000-områder er der markante ådale med store naturværdier, samtidig med at der også er store landbrugsmæssige interesser og rekreative interesser.

Mariagerfjord Kommune har en god og stærk tradition for at arbejde sammen med lodsejere og andre interessenter, for at bevare og udvide områderne med de sjældne og sårbare naturtyper rigkær, kildevæld og overdrev. Dette kan blandt andet ske gennem afgræsning, rydning af uønsket opvækst, høst af biomasse og særlige plejetiltag, med udgangspunkt i at gøre naturpleje til en rentabel driftsgren.

Vi vil derfor også forsøge at skabe merværdi ved at hjælpe hjælpe med organisering af græsningsfællesskaber o.l., samt afsætning af kød fra dyr, der har levet af naturen.

Den særlige natur i Mariagerfjord Kommune er en vigtig del af en fælles identitet og vi vil gennem projektet have en særlig fokus på, hvordan en rig natur kan understøtte og styrke, at Mariagerfjord Kommune skal være et godt sted at bo, leve og arbejde. Vi vil også arbejde sammen med nabokommunerne, da Natura 2000-områderne overlapper med både Randers, Viborg og Rebild Kommune. Godt 10 % af projektets samlede areal er beliggende indenfor Mariagerfjord Kommune.

Afdelingsleder for Vand og Natur, Steffen Michael Thomsen deltager i den regionale styregruppe.

 

Rasmus Fuglsang Frederiksen

Lokal projektleder
Mariagerfjord Kommune